Cami de Sant Bartomeu, 24 Pol.Ind. La Valldan. Berga
93 821 32 23
info@aliatge.com

Tancaments

Tot tipus de finestres:

Practicables, oscil·lo-batents, abatibles, projectants, italianes, pivotants basculants, etc…

Aïllament:

Amb tancament de pont tèrmic o sense. Actualment, seguint criteris d’estalvi energètic i el codi tècnic de l’edificació, totes les finestres d’un espai habitable en contacte amb l’exterior han de tenir tancament de pont tèrmic.